Till huvudinnehåll

Minimibelopp

Den avgift du kan betala för din omsorg kallas för avgiftsutrymme.
Ditt avgiftsutrymme är:  

Dina nettoinkomster - Hyra - Minimibelopp = Avgiftsutrymme.

Minimibeloppet ska täcka kostnader för :

 • Livsmedel, kläder och skor
 • Fritid, hygien
 • Dagstidning, telefon
 • Hemförsäkring
 • Öppen hälso- och sjukvård
 • Tandvård
 • Hushållsel
 • Förbrukningsvaror
 • Resor
 • Möbler, husgeråd
 • Läkemedel

Minimibeloppet är bestämt enligt lagen och följer prisbasbeloppet som regeringen beslutar om varje år. När vi beräknar din avgift för omvårdnad räknar vi först bort din hyra och minimibeloppet.

 För 2023 är minimibeloppet:

 • 6470 kronor per månad för dig som är ensamstående och över 65 år
 • 5279 kronor per månad om du lever tillsammans med en partner och är över 65 år.

Är du under 65 år är minimibeloppet något högre. Det blir också högre om du har barn under 19 år eller gymnasieelever upp till 21 år som bor hemma. Hur mycket högre det blir beror på barnets ålder. För ett gift par räknas inkomster och utgifter ihop

Uppdaterad den 8 februari 2023