Till huvudinnehåll

Avgiftsberäkning

En avgiftsberäkning kommer att göras av avgiftshandläggare för att få fram ett individuellt avgiftsutrymme som sedan avgör storleken på den avgift som tas ut utifrån de beviljade insatserna.

När du får beslutet om hemtjänst får du också en blankett om inkomstanmälan. Den måste du fylla i och skicka tillbaka till oss för att vi ska kunna beräkna din avgift. Till dess vi får din inkomstanmälan betalar du full taxa enligt ditt biståndsbeslut. Vi gör en ny beräkning av avgiften den månad vi tar emot din inkomstanmälan.

För sammanlevande makar beräknas din inkomst som hälften av den sammanlagda inkomsten.

Anmäl alltid förändring i inkomst, utgifter eller civilstånd till kommunen då det kanförändra din avgift.

Hur mycket du ska betala för hemtjänsten beror på :

  • Din inkomst
  • Din hyra
  • Ett mimimibelopp
  • Hur mycket insatser du har

Exempel på beräkning för Nora som är ensamstående över 65 år            

Inkomster efter skatt 11 000 kr
Inkomst av kapital 100 kr
Bostadstillägg 1 500 kr
Hyra -5 200 kr
Minimibelopp -6 470 kr
Noras avgiftsutrymme =  930 kr

 

Enligt exemplet i tabellen blir avgiftsutrymmet för Nora 930 kr.

Det betyder att det är den högsta avgift hon kan få betala för sin hemtjänst.

Nora har hjälp flera gånger per dag , vilket ger en avgift motsvarande maxtaxan på 2359 kr per månad. Men hon behöver bara betala 930 kr eftersom det är hennes avgiftsutrymme.

Men för detta krävs att en inkomstblankett är inlämnad och en individuell beräkning kan göras. Annars betalar hon utifrån sina insatser upp till maxtaxan, 2359 kr per månad.

Uppdaterad den 8 februari 2023