Till huvudinnehåll

Grönstrukturplanering

Nedan finns information om kommunens planeringsunderlag för grönstruktur.

Kommunen har en antagen Naturvårdsstrategi från 2007,  en Mångbruksplan för Lyckseles tätortsnära skog från 2009 såväl som en rapport om Grönstruktur - biologisk mångfald och attraktiva utemiljöer i Lycksele stad.

Uppdaterad den 30 april 2024