Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Fiol och cello

Stråkfamiljen består av fiol (violin), altfiol (viola), cello (violcell) och basfiol.

Fiolen är det instrument som har det ljusaste tonomfånget i stråkfamiljen. Altfiolen är något större än fiolen  och har därför en lite mörkare klang.

Cellon är det näst djupaste instrumentet i stråkfamiljen och
har det största tonomfånget av alla stråkinstrument.

När kan man börja/ ålder?
7-19 år    

Kan man hyra instrument?
Ja, instrument finns att hyra i olika storlekar.
    
Så här börjar man:    
Du kan spela enskilt eller i grupp. Spela gärna ett tillfälle till i veckan i en grupp eller orkester, för att träna samspel. Övar fin- och grovmotorik med fiol/cello och stråkhållningslekar. Kompar melodier på lösa strängar.Tränar tonalitet, rytm, och periodkänsla.
  
Lär dig enkla melodier i olika genrer, både genom gehörsspel och notläsning. Eleven får också köpa en spelbok.

Vägen vidare:    
Utvecklar klang, rytmik, intonation (rätt tonhöjd). Lär dig använda olika stråkarter/sätt att spela med stråken.    
Spelar melodier med ökad progression på alla strängar.
Olika skalor med höjda och sänkta toner. Lägespel, Vibrato, osv…..    

Musikskolan samarbetar med länets musikskolor. Eleverna erbjuds att delta i samspelsdagar, helgmusikläger och sommarmusikläger.

Kontakta sidansvarig: Webmaster
Fotograf: Erling Stenmark

Uppdaterad den 26 oktober 2016

Kontakt


Musikskolan

Öppettider expedition: måndag-fredag 8.30-12.00

Besöksadress: Norra Torggatan 15, Lycksele

Postadress: Lycksele Kommun, 921 81 Lycksele

Genvägar