Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Avgifter för musikskola

Taxan är fastställd av Kultur- och utbildningsförvaltningen.

Skolelev

Barn 1: 700 kronor per termin
Barn 2: 545 kronor per termin
Barn 3: 285 kronor per termin

Musikundervisning för vuxen
Vuxen kan i mån av tillgång på plats bli antagen till Musikskolans musikundervisning:
1600 kronor per termin

Ensemble för skolelev
Elev inskriven i kommunens grund- och gymnasieskola, som inte är musikskoleelev, och som deltar i ensemble där Musikkolan tillhandahåller ledare/pedagog:
350 kronor per termin

Ensemble för vuxen
Vuxen som deltar i ensemble där Musikskolan tillhandahåller ledare/pedagog:
800 kronor per termin

Fristående kurs
Utannonserad fristående kurs som är tidsbestämd och begränsad i antal gånger där Musikskolan tillhandahåller ledare/pedagog:
600 kronor per termin

Instrumenthyra
425 kronor per termin

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 27 januari 2022