Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Musikskolan

Musikskolan

Sedan 1994 finns Musikskolan i denna vackra byggnad, belägen på Finnbacken i centrala Lycksele.

Huset fylls av musik i alla dess former, både dag- och kvällstid. Barn och ungdomar erbjuds undervisning både enskilt och i grupp. Dessutom är många vuxna aktiva i olika körer och orkestrar.

Musik skall byggas utav glädje
Musikskolans utbildning främjar kreativitet, idérikedom och öppenhet mot olika kulturgrenar och arbetsformer. Lärarna anpassar undervisningsmetodiken efter elevens egna förutsättningar, behov och kreativitet är ledord i arbetet!

Musikskolan prioriterar utbildning för barn från förskoleklass till gymnasiet. Kurser för vuxna, föreningar, företag och institutioner kan erbjudas mot kostnadstäckning.

Musik ger så mycket
Musikskolan arbetar också i kommunens grundskolor, bland annat med klassorkestrar. Sceniska musikprojekt, med dans och drama, är ett annat exempel på hur musikskolan bidrar till att höja kvaliteten i skolan.

Modern forskning är tydlig - musik utvecklar barns inlärning och koncentrationsförmåga, stimulerar till goda relationer, ger ökad självkännedom och medvetenhet om kropps- och finmotorik.

Musik ock kultur står för de "mjuka" frågorna i samhällsutvecklingen. En väl fungerande Musikskola är en av förutsättningarna för ett rikt och varierat kulturliv i kommunen.

Besöksadress:

Norra Torggatan 15, Lycksele

Öppettider expedition: måndag-fredag 08.30-12.00

 

Postadress:

Lycksele Kommun, 921 81 Lycksele

 

 

Kalender

 
Ansök till Martin Hedman-stipendiet senast 25 maj

Musikskolan

Tid: 27 april 2022 - 25 maj 2022

Ansökan till Martin Hedman-stipendiet är öppen. Stipendiet kan sökas av musiker eller musikgrupper boende i eller med direkt anknytning till Lycksele.

Sista ansökningsdatum är 25 maj. Klicka här för mer info och länk till ansökningsblankett.


Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 27 april 2022

Kontakt


Musikskolan

Öppettider expedition: måndag-fredag 8.30-12.00

Besöksadress: Norra Torggatan 15, Lycksele

Postadress: Lycksele Kommun, 921 81 Lycksele

Sociala medier

Genvägar