Till huvudinnehåll

Måltidspolicy Lycksele kommun

Måltidspolicyn för Lycksele kommun ger information och vägledning för att erbjuda god mat med hänsyn tagen till hälsa, miljöpåverkan samt god långsiktig resurshushållning.

Policyn ska ge tydlig information till elever, föräldrar, anhöriga och andra intresserade och för dessa grupper klargöra vilka förväntningar man kan ställa på offentligt finansierad mat och måltider. Måltidspolicyn ska dessutom utgöra underlag för budget, verksamhetsplaner och nämndernas kravspecifikationer.

Här kan du ta del av Lycksele kommuns måltidspolicy

 

Uppdaterad den 3 maj 2023