Till huvudinnehåll

Måltider och kost

Bild på salladsbord

Här finner du en samlad information om kost och måltider inom Lycksele kommun. Vår förhoppning är att det ska skapa förståelse för de insatser som genomförs för en näringsriktig mat som är bra både för oss och klimatet.

I kommunen tillagas och serveras ett stort antal måltider. Enheterna som hanterar livsmedel har en påverkansroll för mat- och måltidsvanorna. Vi erbjuder delvis ekologiska och närproducerade livsmedel och ambitionen är att öka denna del. Lycksele kommun vill erbjuda goda, vällagade och näringsriktiga måltider anpassade till de behov som barn, elever, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning har.

  • Alla som äter lunch i Lycksele kommun kan välja mellan minst två olika rätter.
  • Maten ska vara vällagad och varierad. 
  • Till varje måltid serveras varierande grönsaker och rotfrukter.

Utgångspunkten ska vara de nationella riktlinjer som är framtagna av Livsmedelsverket. Planeringen av mat och måltider inom förskola/skola baseras på Livsmedelsverkets nationella riktlinjer för måltider i förskolan och nationella riktlinjer för måltider i skolan. Krav är att följa de Nordiska näringsrekommendationerna (NNR) vid planering av måltiderna. Livsmedelsverkets riktlinjer grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Mat spelar en viktig roll för hälsa, trivsel och lärande
Mat och måltider engagerar och spelar en viktig roll för hälsa, trivsel och förutsättningar för lärande. Måltiderna ska – förutom att ge energi och näring - ge förutsättningar och möjligheter att kunna påverka både matvanor och attityder till mat i positiv riktning. I skolan kan måltiderna också väcka intresse och samtal kring mat, miljö, hälsa och hur maten påverkar från jord till bord.

Näringsmässigt och ur ett miljöperspektiv är det bra att öka andelen vegetabilier och även erbjuda ett stort utbud av olika maträtter. Genom ett varierat utbud skapas möjlighet att utforska maten, vilket kan stärka kompetensen att våga prova nytt och börja tycka om nya maträtter. Det ger också möjlighet till nya smakupplevelser. Genom att maten blir mer varierad så blir det lättare att få i sig all den näring som kroppen behöver.

Målgrupp Gäster
Målgrupp Gäster är barn i förskolan, elever i skolan och fritidshem, äldre samt personer med funktionsnedsättning som bor i särskild boendeform eller dagverksamhet. Som gäster betraktas även anhöriga och föräldrar.

Måltiden som uppdrag
Den mat som serveras ska vara näringsberäknad, näringsriktig och råvarorna ska vara av god kvalitet. Specialkost ska efter ordination erbjudas till de som av medicinska skäl har behov av det. 

Upphandling av livsmedel
Kommunen ska, inom ramen för gällande upphandlingsrättslig lagstiftning, verka för upphandlingssätt som möjliggör för leverantörer av närodlade och närproducerade produkter att lägga anbud.

Webb-app för att se måltider
Du kan enkelt se vilken mat som serveras på förskolan, skolan eller
seniorrestaurangen. Genom att ladda ner en webb-app kan du se måltiderna direkt i mobilen. Appen visar vilken mat som serveras i veckan
och du kan enkelt bläddra mellan veckor och dagar genom att dra
eller klicka med fingret på skärmen. Vi samarbetar med affärssystemet
Mashie och appen heter därför Mashie Meny.

Gör så här för att ladda ner webb-appen
1. Surfa in på adressen: mpi.mashie.se/app
2. Sök fram den meny du är intresserad av
3. Spara den som favorit i appen
4. Spara appen som Bokmärke eller Genväg på hemskärmen
5. Gå gärna in och "Gilla" de maträtter du tycker allra bäst om

 

 

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 13 oktober 2022