Till huvudinnehåll

Inför förskoleklass

För- och grundskolan i Lycksele erbjuder förskoleklass eller skolstart vid sex års ålder. Förskoleklassen är en fr.o.m. hösten 2018 en obligatorisk skolform.

I februari månad görs ett utskick till alla vårdnadshavare med barn som har möjlighet att börja i förskoleklass till hösten. Barnet har en plats i förskoleklass inom det skolupptagningsområde där barnet är folkbokfört.

Önskar vårdnadshavare plats i förskoleklass på annan skola än det upptagningsområde där barnet är folkbokfört, ska detta anges i e-tjänsten.

Önskar vårdnadshavare plats på annan skola än det upptagningsområde barnet tillhör är det viktigt att tänka på följande:

  • Plats i förskoleklass på annan skola än det upptagningsområde barnet tillhör kan erbjudas endast i mån av plats.
  • Barnet är inte garanterade skolskjuts under sin skoltid. 
  • Det går inte att garantera att yngre syskon också får plats på samma skola som det äldre syskonet då det senare blir dags för dem att börja förskoleklass.

Under den skolfria skoldagen och under loven erbjuds ditt barn plats på skolans fritidshem (avgift enligt gällande taxa). Ansökan görs via länken e-tjänster.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 4 april 2022