Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Val av skola

I menyn på denna sida kan du som vårdnadshavare läsa mer om hur du ska gå tillväga om du önskar byte av skola för ditt barn, vad som gäller inför att barnet ska börja i förskoleklass, samt hur du som nyinflyttad i kommunen går tillväga för att anmäla behov av skolgång i kommunen.

Vid önskemål om skolbyte eller vid inflyttning till kommunen, ska e-tjänsten "Ansöka om ny skola eller byte av skola" användas. Den hittar du i länken E-tjänster på denna sida. 

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 4 april 2022