Till huvudinnehåll

Information om busskort

Alla elever som reser med buss till eller från skolan får ett skolkort som eleven ska använda under hela skoltiden, från förskoleklass till årskurs 9. Med kortet kan eleven åka två resor per dag. Kortet är giltigt alla skoldagar under läsåret.

Kortet ska stämplas i biljettmaskinen vid varje resa och kortet ska användas så länge eleven går på skolan.

Nytt läsår
Första månaden på höstterminen måste en resa göras, då laddas kortet med nytt läsår.

Hur bör jag förvara skolkortet?
Kortet är av plast. Det tål inte att böjas. Du får inte göra hål i kortet. Runt i hela kortet sitter en trådslinga. Om kortet går av eller får en spricka blir det oanvändbart.

Hur vet jag att skolkortet är trasigt?
Om kortet är trasigt eller om du försöker resa fler resor än tillåtna så "piper" biljettmaskinen.

Vem kontaktar jag om jag behöver ett nytt skolkort?
Du anmäler borttappat eller trasigt busskort i vår e-tjänst. Eleven tilldelas då ett tillfälligt kort, som fungerar i tio dagar från första dagen eleven stämplar det i bussen. För elever i förskoleklass och årskurs 1-6 är det föräldrarna som ska hämta skolkorten hos kundtjänst, medan elever på Finnbacksskolan kan hämta korten själva. Ni får en notifiering genom Mina sidor när ordinarie kort är klart. För att hämta ut ordinarie skolkort ska det tillfälliga kortet lämnas tillbaka.

Ersättningskort kostar 50 kronor och betalas med Swish vid hämtning hos kundtjänst i Stadshuset. 

Tänk på att 

  • Skolkortet är en värdehandling.
  • Var rädd om det och förvara det väl.
  • Skolkortet är personligt.
  • Låna aldrig ut skolkortet till någon annan.
  • Lämna tillbaka skolkortet till kundtjänst om du flyttar eller av någon annan anledning inte ska använda skolkortet.
  • Förlorat eller trasigt kort anmäls i e-tjänsten och hämtas senare i kundtjänst.
Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 11 augusti 2019