Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Vistelsetider och inskolning

Efter att du fått besked om placering, tar förskolan kontakt med dig som förälder för att planera start för inskolning och meddela vilken avdelning barnet ska vara på. Under den första tiden i förskolan får du och ditt barn lära känna personalen och den nya miljön. Inskolning gäller även om barnet byter förskola. Som förälder deltar du i inskolningen tillsammans med ditt barn efter ett uppgjort schema. Hur lång tid inskolningen tar är mycket individuellt, men vi brukar råda till att räkna med upp till 2 veckor från det att barnet börjar inskolas, då du som förälder kan behöva vara med barnet på förskolan och/eller att barnet har kortare dagar. 

Omsorgsbehovet måste vara fortlöpande, det vill säga en planerad schematid som barnet nyttjar regelbundet. 
Huvudregeln är att det är föräldrarnas arbetstider och studier samt tid för lämning och hämtning som ligger till grund för omsorgsbehovet. Den förälder som börjar sitt arbete sist på dagen ska lämna barnet och den förälder som slutar sitt arbete först ska hämta barnet. Kommunen kan begära in arbetsschema från arbetsgivare.

När du som förälder har ledig dag/tid, till exempel kompledighet eller semester får barnet normalt inte vistas i barnomsorgen. Undantagen är barn i allmän förskole-ålder (fr.o.m. hösten det år barnet fyller tre), som erbjuds 15 timmar per vecka, även om omfattningen av arbete/studier är mindre än så under en vecka, eller om det finns andra särskilda skäl utifrån barnets behov.

Barnen har möjlighet att vara i verksamheten under den tid föräldrarna behöver sova för att få en rimligt lång dygnsvila.

Tillägg för OB-förskola
Vid schemaändringar måste föräldrarna meddela senast söndagen två veckor innan för att vara säker på att vi kan ta hand om barnet.
 
Barn kan lämnas tidigast 06.00, behöver man omsorg tidigare lämnas barnen 18.30 kvällen innan och får sova över på förskolan. Ingen hämtning sker efter 20.00 utan då sover barnen över.

Fritidshemsbarnen vistas på fritidshemmet efter skolan och kommer till OB-fritids efter 16.30. Fritidshemsbarnen sover över på fritids och går sedan  till fritidshemmet till frukost.
Transporten mellan OB-fritids och fritidshemmet sköts av föräldrarna.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 4 april 2022