Till huvudinnehåll

Förskola

Barn i förskolan

Vår förskoleverksamhet ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Den ska också vara ett stöd för dig som förälder och bidra till ditt barns fostran, utveckling och lärande. Den ska göra det möjligt för dig att förena arbetsliv eller studier med ditt föräldraskap.

Förskolan tar emot barn 1-5 år och är öppen 06.00-18.00 alla vardagar. Från höstterminen det år barnet fyller tre år erbjuds allmän förskola. Förskolan följer läroplanen (Lpfö 18).

Kommunen har OB-förskola på Forsdala förskola. OB-verksamheten som är öppen dygnet runt alla dagar utom större helgdagar såsom jul, nyår, påsk och midsommar.

Ansökan om plats
Ansöka om plats kan du göra via våra e-tjänster.

Kontakta sidansvarig: Webmaster
Fotograf: Nina Lindberg

Uppdaterad den 12 april 2023