Till huvudinnehåll

Stöd till barn och elever

Det är vanligt att barn i förskola och skola behöver olika former av särskilt stöd. Det kan handla om kortare perioder eller över längre tid.

Barn- och elevhälsan i Lycksele Kommun är en sammanhållen verksamhet som omfattar alla barn och elever från förskolan upp till gymnasiet. Det stöd som barn- och elevhälsan kan ge innefattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Sedan ett antal år tillbaka finns också logopedkompetens i kommunen.

I stödet till barn och elever prioriteras tidiga insatser, vilket innebär att barns behov av stöd ska upptäckas redan i förskolan. Det handlar även om att vidta åtgärder i ett tidigt skede när behov av stöd uppstår. Utifrån en helhetssyn och känsla av sammanhang ska barn- och elevhälsan medverka till att utveckla en god lärandemiljö för alla barn och elever.

Om du som förälder tror att ditt barn kan behöva stöd, ska du i första hand lyfta frågan med förskollärare eller klasslärare.

I förskolan tas frågor om barn i behov av stöd upp regelbundet i de så kallade lokala hälsoråden där förskollärare, förskolechef och kompetenser från elevhälsan finns med.

I grundskolan kan vid behov extra anpassningar sättas in, t.ex. anpassade läromedel. Om extra anpassningar inte ger resultat görs en fördjupad utredning om särskilt stöd, som kan leda till ett åtgärdsprogram. I åtgärdsprogrammet beskrivs vad elevens stödbehov är, hur och vilken hjälp som ska sättas in och när åtgärdsprogrammet ska utvärderas.

Kontakta sidansvarig: Webmaster
Fotograf: Nina Lindberg

Uppdaterad den 18 september 2018