Grundskola

Här finns tio grundskolor, särskola och språkklass. Skolorna här har ett decentraliserat ansvar och stor frihet att utforma sin verksamhet efter de egna lokala förutsättningarna med en helhetssyn på barn och ungdomars utveckling och lärande. 

I grundskolan erbjuder Lycksele kommun samisk integrering som innebär att det finns möjlighet att få undervisning i samiska och samisk slöjd bland annat, här erbjuds också annan modersmålsundervisning.