IT/Bredband

Lycksele kommun äger och bygger ut det stadsnät som erbjuds till företag och privatpersoner. Stadsnätet bygger på fiberoptik, det vill säga infrastruktur för bredband med mycket hög kapacitet och lång livslängd.

Det är ett öppet nät vilket betyder att användarna kan välja mellan olika tjänsteleverantörer. Driften av nätet sköts av upphandlad kommunikationsoperatör som hanterar övervakning och dagliga insatser i nätet.

Kontakta oss för mer information om inkoppling till din bostad eller ditt företag.

E-post: bredband@lycksele.se

Telefon: 0950–166 00