Hållbarhet

Lycksele vill vara ett så attraktivt samhälle för så många som möjligt och därför strävar vi efter att vara så hållbara som vi bara kan. Det betyder att vi får ett växande näringsliv med fler i arbete och att vi kan erbjuda goda livsvillkor över tid. 

Varje år hålls Hållbarhetsveckan och där sätter vi fokus på det miljöarbete som årligen pågår i vår kommun. För att uppmärksamma hållbarhetsarbete hos näringslivet i Lycksele anordnar Näringslivskontoret en tävling, där företag kan delta och bidra med sina exempel på hur de arbetar hållbart.

Det är viktigt att hushålla med energi och minska vår klimatpåverkan i största möjliga grad. Använder vi mindre energi kan vi bevara viktiga miljövärden och det är särskilt viktigt för oss som lever nära naturen.