Bygga bostad

Lycksele välkomnar nybyggnationer och ser det som en positiv bild av vår utveckling, vi gör allt vad vi kan för att finnas till hands och göra processen så smidig som möjlig.

En hållbar samhällsplanering kräver ett planerat byggande. Marken ska användas till det som är lämpligast. Det som byggs ska alltså gärna vara beständigt, säkert, vackert, miljövänligt och tillgängligt för rörelsehindrade. Det är bland annat sådana saker som granskas i bygglovsprocessen och som är reglerad i bygglagstiftningen. Här kan du som privatperson och näringsidkare hitta vad som gäller.