Till huvudinnehåll

Överfulla kärl, nedskräpning

Foto fritidshuskärl med locket ej stängt

Alla kärl, gemensamma fritidshuskärl eller kärl vid privata fastigheter, ska aldrig vara fyllt mera än att locket går att stänga. Då det ser ut så här orsakar det nedskräpning och extra arbete.

Det är inte roligt då våra renhållare möts av detta på sin körtur för avfallshämtning. Kärlen ska aldrig vara fyllda mera än att locket går att stänga. Då det ser ut så här orsakar det nedskräpning och extra arbete. Nästa steg är att de gemensamma kärlen för fritidshus till sist kommer att tas bort för att det inte fungerar och de fritidshusägare som är avsedda att nyttja kärlen får längre till avlämningsplats för sitt hushållsavfall.

De gemensamma fritidshuskärlen är tänkta att användas av de fritidshusägare som har abonnemanget ”gemensamt fritidshuskärl” hos oss. Inga andra.

Du som är ute och grillar, fikar eller campar. Ta med ditt avfall hem och lägg det i ditt eget kärl. Kom även ihåg att ha med en avfallspåse på utflykten, då allt avfall som läggs i kärl ska vara förpackat.

Foto fritidshuskärl med öppet lock och nedskräpat runt omkring

Uppdaterad den 23 juni 2020