Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Trafik, vägar och gator

I Lycksele kommun finns det olika typer av gator och vägar samt gång- och cykelvägar. Kommunens arbete handlar till största del om att göra det säkrare och bättre för dig som trafikant.

På kommunens gator ansvarar Lycksele kommun för drift och underhåll av vägar, gång- och cykelvägar, sommar- och vinterväghållning samt gatubelysning.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 5 februari 2020

Kontakt


Trafik, vägar och gator

Frågor gällande isvägar, gatubelysning, gång- och cykelvägar, vägskador, rännstensbrunnar, trafikmärken och skyltar

Felanmälan efter kontorstid

SOSAB

telefon 0950-101 17