Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Pågående projekt

Kommunen arbetar ständigt med att utveckla bredbandsnätet. Dels med hjälp av projektpengar från Tillväxtverket och Jordbruksverket men även till viss del i egen regi samt i samförläggningar med elbolagen som drar ny el.

I december 2021 beviljades EU-medel via PTS till utbyggnad av fiber till Stenkulla, Granfors och Brännland. Grävningen ska påbörjas under sommaren 2022 och beräknas vara klart i januari 2023. Se mer information under fliken PTS 2021 – Stenkulla, Granfors Brännland.

Under 2022 är även andra projekt planerade som t ex nodflytt i Kristineberg, Örträsk och Överbo samt en antal samförläggningar med Trafikverket och Skellefteå Kraft/EnergiService

Vi söker ständigt samarbeten och pengar för att kunna genomföra fler projekt och därmed ge fler möjlighet att ansluta till stadsnätet.

I mars 2020 beviljades pengar från Tillväxtverket och Region Västerbotten för att bygga ut fiber längs väg 363 mellan Rusksele och Björknäs. Det projektet heter Digitala Västerbotten Bredband 2020+ Grävningen kommer att påbörjas under våren 2021 och beräknas vara klart i december 2021.

I samband med grävningen till Björknäs kommer vi även att fortsätta gräva längs 363:an till Ålavan. Den sista delen av sträckan mellan Ängsbäck och Ålavan kommer att grävas tillsammans med Skellefteå Kraft och Energiservice som ska lägga ner ny el.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 25 april 2022