Till huvudinnehåll

Bredband och IT

Lycksele kommun tillhandahåller det fiberbaserade bredbandsnätet i kommunen som gör det möjligt för dig som privatperson och företagare att koppla upp dig mot internet, med andra ord; surfa, streama, ringa och mycket mer.

Genom Stadsnätet får du möjlighet att ta del av all den viktiga samhällsservice som vi kan erbjuda dig som medborgare. Via stadsnätet gör vi det möjligt för dig att ta del av olika e-tjänster som kommun, landsting och andra offentliga aktörer tillhandahåller.

Till dig som företagare kan vi förutom en internetuppkoppling erbjuda så kallad Kapacitetstjänst eller Svartfiber, som möjliggör att dina datasystem kan kommunicera med varandra även om verksamhet bedrivs på flera olika orter.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 12 april 2023