Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Pågående underhållsarbete

Under 2022 kommer vi att flytta noderna i Kristineberg, på grund av befintlig nodbyggnad ska rivas, i Örträsk på grund av att den börjar bli full och klarar värmeregleringen för dåligt, nybyggnad av nod i Överbo för att ersätta 2 noder som ska avyttras.  

Vi uppgraderar vår utrustning för att klara leverans av 1G till slutkund. När vi är klar med ca 75% av nätet kan det vara möjligt att börja erbjuda detta. Om du vill ha 1G hastighet och har en äldre CPE kommer du att behöva byta den till självkostnadspris. 

Sen höst 2021 påbörjades arbetet med att dra in en ny fiber i befintliga slangar mellan Lycksele och Hedlunda för att möta det ökade behovet. Detta kommer även att göras på olika ställen inne i stan.  

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 25 april 2022