Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Bredbandsutbyggnad

Följande geografiska områden har bedömts vara prioriterande när det gäller utbyggnad av bredbandsnät: 

  • Byar och områden där till exempel elbolag eller andra operatörer, som har koncession för elnät i kommunen, förändrar sina el- eller operatörsnät och förlägger kabel i mark. Möjligheten att samförlägga kanalisation för bredband med elnätet kan vara kostnadsbesparande och ska prioriteras då det är möjligt. 
  • Byar och områden där det visat sig möjligt att tillföra medfinansiering från externa intressenter. 
  • Byar och områden där näringslivet har behov av bredband för sin verksamhet och sin utveckling. 
  • Byar och områden som visat intresse och engagemang att medverka i bredbandsutbyggnaden. 
  • Byar och områden där det fasta telenätet tas bort. 
  • Byar och områden där data- och telenät visat sig ha stora brister. 
  • Områden och stråk som ingår och är prioriterade i regionala strategier för bredbandsutbyggnad i länet. 

I exploateringsområden för fritidshus ska kommunen ha avtal, som reglerar ansvar och åtagande när gäller utbyggnaden av bredbandsnät, med företag som exploaterar området. 

Bor du i en by som saknar bredband och tycker att det vore bra att få det kan du börja med att skicka in en Intresseanmälan för bredband och be övriga bybor som har samma intresse att göra detsamma. Ser vi att en övervägande del av byns fastighetsägare är intresserade har vi lättare att prioritera upp just din by.  

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 25 april 2022