Till huvudinnehåll

Näringslivsrådet

Lycksele centrum

Näringslivsrådet är ett samråd mellan näringslivsorganisationerna och kommunledningen. Syftet är att förstärka dialogen mellan näringslivet och kommunens företrädare. 

Kommunledningen och representater för näringslivsorganisationerna har under flera år träffats för samråd och ömsesidig information i frågor viktiga för näringslivets utveckling.

Man har gemensamt konstaterat att det finns behov av en långsiktigt stabil och mer formell samverkansplattform i form av ett näringslivsråd. Ett förslag till arbetsordning arbetades fram under våren 2016 och i maj samma år fattade kommunfullmäktige beslut att inrätta ett näringslivsråd. 

Näringslivsrådets mål och uppdrag är att förstärka dialogen mellan näringslivet och kommunens företrädare och därigenom underlätta för och stimulera det lokala entreprenörskapet för en positivare utveckling och tillväxt. Näringslivsrådet har även arbetat fram näringlivsprogrammet för ett förbättrat företagsklimat. 

Näringlivsrådets representater

Från näringslivet:
David Cassini Bäckström, ordförande Företagarna Lycksele
Ronnie Göransson, Företagarna
Mikael Axelsson, Företagarna
Anders Hjalmarsson, Västerbottens Handelskammare
Katarina Lindahl, Företagarna
Ola Hedestig, Företagarna

Från Lycksele kommun
Roland Sjögren, (KD) kommunstyrelsen ordförande
Christer Rönnlund (M), kommunstyrelsens vice ordförande
Lilly Bäcklund (S), kommunstyrelsen 2:e vice ordförande
Lars Ohlsson (S) ledamot kommunstyrelsen
Christer Normark, Kommundirektör 
Gustaf Axelsson, näringlivschef

Näringslivskontoret ansvarar för beredning, föredragning och sekreterarskap i rådet som sammanträder sex gånger per år.

Kontakta sidansvarig: Webmaster
Fotograf: Ingrid Sjöberg

Uppdaterad den 25 november 2022