Till huvudinnehåll

God man eller förvaltare

Överförmyndaren i Lycksele kommun söker dig som vill ta uppdrag som god man eller förvaltare.

Om uppdraget

Vi söker dig som vill hjälpa en medmänniska. De som har en god man eller förvaltare är personer med intellektuell funktionsnedsättning, psykiska funktionshinder eller hög ålder.

Som god man eller förvaltare är du förordnad av tingsrätten och uppdraget kan ha olika stor omfattning. Det kan innebära att förvalta egendom, bevaka rätt eller sörja för någons person. Uppdraget är till stor del administrativt, man kan säga att du kommer att hjälpa till med att bevaka en enskilds intressen i olika angelägenheter.

Som god man eller förvaltare hjälper du till med att till exempel:

  • Betala räkningar, deklarera och hantera ekonomiska frågor
  • Överklaga beslut
  • Sköta kontakter med myndigheter

Krav

För att få ett uppdrag som god man eller förvaltare måste du vara ostraffad , inte ha betalningsanmärkning samt inte själv stå under förvaltarskap. Om du anmäler ditt intresse kommer utdrag ur kronofogdemyndighetens och rikspolisstyrelsens register att beställas.

God mans- och förvaltaruppdrag står under överförmyndarens tillsyn. Uppdraget innebär inte att du är anställd. Det är ett personligt uppdrag och som god man eller förvaltare har du rätt till skäligt arvode. Arvodet betalas ut i efterskott, det vill säga året efter det att uppdraget är utfört.

Handläggning av ansökningar sker löpande.

Information och intresseanmälan:

Handläggare vid Överförmyndarenheten
Telefon: 0950-167 75
Telefontid: Vardagar 10.00 - 12.00 
E-post: overformyndarnamnd@lycksele.se

Uppdaterad den 12 maj 2022