Till huvudinnehåll

Borgerlig begravning

En begravningsceremoni kan utföras på olika sätt. Till exempel som en ceremoni inom Svenska kyrkan, ett annat trossamfund eller som en borgerlig (icke religiös) ceremoni.

Respekten för den avlidnes egna önskemål ska alltid vara avgörande när man väljer begravningsform. Har ett skriftligt förordnande upprättats ska det följas, under förutsättning att det inte strider mot lagen. Det borgerliga begravningsalternativet ger möjlighet att på ett personligt sätt utforma begravningen med hänsyn till livsåskådning och andra faktorer av personlig karaktär.

Var och hur?
Lagen överlåter åt den enskilde att inom vida gränser bestämma hur och var
begravningen ska ske. Den ska dock alltid genomföras på ett värdigt sätt. Begravning kan ske i lokal som begravningsväsendet ställer till förfogande, utomhus, i hemmet, på lasarettet eller andra lokaler som mot eller utan ersättning får disponeras.

En borgerlig begravningsakt kan innehålla musik, sång, diktläsning och tal. Någon speciell ritual är man inte bunden att följa. Man kan ta ett personligt farväl där begravningen sker eller direkt vid graven. Den borgerliga begravningsceremonin kan kompletteras med en minnesstund där tal, redovisning av gåvor och hälsningar, förtäring med mera förekommer.

Vem leder begravningen?
Någon begravningsförrättare (officiant) i vedertagen mening är inte nödvändig. Den som leder begravningen kan vara en anhörig, en god vän eller någon helt utomstående som man vill anförtro ceremonin åt. Det finns företag som mot ersättning kan utforma och leda en borgerlig begravning. Begravningsbyråerna kan lämna upplysningar om vilka som är verksamma i länet.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 7 januari 2019