Till huvudinnehåll

Våra politiker

Kommunfullmäktige

I Lycksele kommun finns 190 förtroendevalda med olika uppdrag.

Lycksele kommuns förtroendevalda sitter med i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och kommunala bolag. De allra flesta är fritidspolitiker, vilket betyder att de sköter sina politiska uppdrag på fritiden.

För att komma i kontakt med kommunens politiker kan du kontakta kommunens kansli eller det politiska parti som personen representerar.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 16 december 2022