Till huvudinnehåll

Medborgarundersökningen

 

Lycksele kommun arbetar kontinuerligt med att utveckla och följa upp våra verksamheter. Medborgarundersökningen är ett av verktygen vi använder för att säkerställa att vi erbjuder god service till alla medborgare.

Lycksele kommun genomför medborgarundersökningen vartannat år och resultatet används i kommunens utvecklingsarbete. Kommunen mäter måluppfyllelse av de olika kommunala målen bland annat genom att se hur nöjda medborgarna är med den service som kommunen erbjuder.

Inom vissa områden vill kommunen höja nöjdheten och då bidrar medborgarundersökningen till att aktiviteter genomförs för att förbättra verksamheten eller den service som vi erbjuder medborgarna.

Kolada är en webbsida som publicerar resultatet från medborgarundersökningen. Där kan du jämföra resultatet över tid men också med resultatet i andra kommuner både på regional och nationell nivå.

Sammanfattningsvis; när du som medborgare svarar på medborgarundersökningen, bidrar du till att utveckla Lycksele till att bli en bra plats att leva och bo på!

Kontakta sidansvarig: webmaster

Uppdaterad den 22 november 2023