Till huvudinnehåll

Krisberedskapsveckan 2018

Hand som håller i den nya broschyren

I dag startar årets krisberedskapsvecka. I fjol gav regeringen MSB i uppdrag att öka privatpersoners kunskap om krisberedskap, höjd beredskap och ytterst krig. En del i den satsningen är broschyren "Om krisen eller kriget kommer". En broschyr som snart landar i din brevlåda.

Broschyren skickas ut till 4,8 miljoner hushåll i Sverige i samband med kampanjen Krisberedskapsveckan, den 28 maj – 3 juni. Alla hushåll får ett exemplar men redan nu kan du läsa broschyren om vår gemensamma beredskap och säkerhet via länken till höger.

Syftet med informationen är att vi ska bli bättre förberedda på följderna som allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter ger.

Tyngdpunkten i innehållet ligger på hur människors kan förbereda sig för att kunna se till grundläggande behov när viktiga funktioner i samhället inte fungerar som vanligt.

Årlig kampanj
Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Därför har MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, startat Krisberedskapsveckan, en årlig kampanj tillsammans med bland andra kommuner, frivilligorganisationer och länsstyrelser. 

Fotograf: Thomas Henrikson, MSB

Uppdaterad den 28 maj 2018