Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


AVA är ett bolag från och med 1 januari 2017

Istappar under brygga

Den 1 januari övergick Avfall- Vatten- och Avloppsenheten, tillhörande Verksamhetsområde Teknik, till bolagsform.

Vårt namn är nu Lycksele Avfall och Vatten AB.

Vårt ansvar är detsamma som tidigare och kontoret är kvar på stadshuset. Fram till våren/sommaren kommer all information från oss att finnas här på kommunens hemsida som tidigare. När vi startat upp en egen hemsida kommer information om det, men även därefter kommer information från vårt ansvarsområde att kunna sökas och hittas på kommunens sida.

Mycket arbete återstår innan vi är klara med allt som ska ändras, så blanketter med mera kan skickas in till oss även om loggan är Lycksele kommuns.

Vår adress är Lycksele Avfall och Vatten AB, Stadshuset, 921 81 LYCKSELE, telefon 0950-167 20 (09.00 till 12.00) samt mail kundtjanstlavab@lycksele.se.

Vänliga hälsningar
Thomas Grenbäck, VD

Länk till LAVAB, Avfall, Vatten och Avlopp

Fotograf: Kristina Axelsson

Uppdaterad den 16 januari 2017