Till huvudinnehåll

Aktuellt från Kommunfullmäktige 26 juni

Bild på ledamöter och presidiet i kommunfullmäktige

Här finns aktuell information om några av de beslut som fattades på kommunfullmäktiges sammanträde idag. 

Höjd avgift för fritidsanläggningar, bad och bowling

Mål och budget 2018 med plan för 2019-2020

Protokollet kan du läsa i sin helhet bland kommunens handlingar när det är justerat.

Uppdaterad den 26 juni 2017