Till huvudinnehåll

Mål och budget 2018 med plan för 2019-2020

Vid dagens fullmäktige beslutade mötet om Lycksele kommuns mål och budget för 2018 med plan för 2019-2020. Rambudgeten innebär främst ett tillskott till Socialnämnden.

Lycksele kommun gjorde ett bra ekonomiskt resultat för 2016 på 41,2 miljoner plus och prognosen per 30 april visar att kommunens ekonomi kommer gå bra även 2017, med ett överskott mot budget uppgående till ungefär 31 miljoner.

Det finns dock en del utmaningar, bland annat att kommunen får fler äldre som behöver vård, samtidigt som kommunen får fler yngre som behöver skolgång.

Antagen rambudget
Rambudget för 2018 antogs under fullmäktige och förslaget innebär i stora drag att Socialnämnden och Utbildningsnämnden får mer pengar i jämförelse med 2017. Socialnämnden får 13 miljoner kronor mer och Utbildningsnämnden får 5 miljoner kronor mer.

Inför 2019 och 2020 kompenseras nämnderna med +2,5 % per år enligt den plan som fullmäktige antog. Tekniska nämndens rambudget inför 2018 minskas med 1 miljon kronor jämfört med 2017 års budget.

Uppdaterad den 26 juni 2017