Till huvudinnehåll

Ansöka om ledigt

Vid önskemål om längre ledighet för barn och elever inom förskola, grundskola och gymnasiet, måste en skriftlig ansökan göras. Vad som anses vara längre ledighet varierar inom de olika skolformerna. 

 

Ledighet i förskola:

Vad som gäller för ledighet inom förskolan kan du läsa om här
Använd e-tjänsten "Anmälan om längre frånvaro från förskoleverksamhet" om ditt barn ska vara ledigt längre än fyra veckor.

Ledighet i grundskola: 

Använd e-tjänsten "Ledighetsansökan för elev i grundskola eller förskoleklass".

Länk till e-tjänster hittar ni under länken E-tjänster på denna sida.

Ledighet i gymnasieskolan:
Se riktlinjer angående ledighet från gymnasiestudierna vid Tannbergsskolan

Under E-tjänster kan du hitta blanketter för ledighetsansökan för respektive skolform.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 3 april 2019