Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Terminer, lov och ledighet

Utbildningsnämnden beslutar om kommunens läsårstider. 

Här kan du även läsa hur du går tillväga vid ledighetsansökan.

Läsårstiderna för 2022/2023 fastställdes vid Utbildningsnämndens sammanträde i december 2021, och finns att ta del av här.

Läsårstiderna för 2023/2024 fastslås vid Utbildningsnämndens sammanträde i december 2022, och publiceras här så snart de är beslutade.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 23 september 2022