Till huvudinnehåll

Skoldatateket

Välkommen till Skoldatateket som är en del av elevhälsan i Lycksele kommun. Skoldatatekets uppdrag är att vara en resurs för kommunens skolor med ett speciellt fokus på läs- skriv- och koncentrationssvårigheter. 

Kunskap och kompetens hos skolpersonal har en avgörande betydelse för att elever i behov av särskilt stöd ska kunna nå målen. För barn och ungdomar med läs-, skriv- och perceptionssvårigheter, språk- och utvecklingsstörning kan alternativa verktyg fungera kompensatoriskt i skolsituationen. Syftet är att eleven får fungerande redskap som ger möjlighet till en tidsenlig utbildning.

Skoldatateket erbjuder:

- utlåning av datorer/iPads

- utbildning för personal och elever på kommunens programvaror för läs- och skrivstöd

- rådgivning när det gäller hur man kan stimulera lärandesituationer med digitala verktyg och utveckla inkluderande lösningar för elever i behov av särskilt stöd.

- pedagogisk och viss teknisk support

-Nyhetsbrev och hemsida https://datatek915551451.wordpress.com/

 
Målgrupp

  • Skolpersonal som undervisar elever i behov av stöd.
  • Specialpedagoger, rektorer och andra i elevhälsoteamen.
Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 18 september 2018