Till huvudinnehåll

Specialkost

Kommunen ska erbjuda näringsriktiga måltider även till de barn/elever som av någon anledning inte kan äta den ordinarie måltiden. Utbudet av kost grundar sig på skollagens krav på näringsriktiga måltider samt resurser inom måltidsverksamheten.

Idag förekommer det många trender när det gäller matvanor vilket gett ökade önskemål om olika dieter även inom förskola och skola. Det är viktigt att inte utesluta livsmedel i onödan. Maten och måltiden ska skapa förutsättningar till bra matvanor och en god hälsa för våra barn.

Vid planering av specialkost utgår vi i möjligaste mån från huvudalternativet på matsedeln. Tillbehör på ordinarie matsedel samt råkost/salladsbord är komplement även till specialkost och anpassad måltid.

Specialkost av medicinska skäl
Specialkost innebär behov av avvikelser från normalkosten på grund av kostrelaterade sjukdomar, livsmedelsallergi och/eller andra överkänslighetsreaktioner. Exempel är komjölksproteinallergi, äggallergi, celiaki, korsallergi.

Intyg: För att säkerställa att ditt barn får rätt mat, serveras specialkost av medicinska skäl till de barn/elever som har en ifylld ansökan och ett aktuellt intyg utfärdat av hälso-och sjukvården (läkarintyg eller i vissa fall journalutdrag). Under tiden tills intyget inkommer serveras specialkosten till barnet/eleven. Intyg bör inkomma inom cirka en månad.

Uppföljning: Lättare överkänsligheter kan försvinna och då det framför allt hos mindre barn är vanligt att vissa allergier växer bort, är det viktigt med regelbunden/årlig uppföljning från vården

Celiaki behöver inte årlig uppföljning. Se även avanmälan/ändringar.

Förnyelse av intyg och Avanmälan.
Ett nytt aktuellt intyg från hälso- och sjukvården lämnas vid förändrat behov och i samband med årskursbyte eller byte av förskola/skola av annan orsak – när barnet börjar förskoleklass, årskurs 4, 7 samt vid gymnasiestarten. Förnyat intyg behövs inte när det gäller celiaki.

Avanmälan av specialkost ska alltid göras av vårdnadshavare/myndig elev om barnet/eleven inte längre har behov av specialkosten.

LÄNK TILL BLANKETT ANMÄLAN OM SPECIALKOST

 

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 4 oktober 2023