Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Finnbacksskolan

Finnbacksskolan ligger centralt alldeles intill vårt Resecentrum. Enheten är uppdelad i tre arbetslag i årskus 7, 8 och 9. 

Lärarna i arbetslaget fungerar som handledare till 10–15 elever vardera. Handledarna möter sina elever ett par gånger i veckan på fastställda tider. Så långt som möjligt lägger vi lärares undervisning inom en årskurs. Syftet är att elever och lärare ska ges förutsättningar att utveckla så goda kontakter som möjligt.

Besöksadress: 
Bångvägen 12
921 32 Lycksele

Läs plan mot diskriminering och kränkande behandling
Finnbacksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 24 augusti 2022

Kontakt


Rektor

Victoria Hvirfvel

Rektor

Ingela Ågran