Till huvudinnehåll

Nyanländ elev

Många elever i skolåldern som är nyanlända i Sverige går i Lycksele kommuns skolor. Barn som är asylsökande omfattas inte av skolplikt, men ska enligt Skollagen erbjudas skolgång. 

När nyanlända elever börjar i kommunens skolor görs en kartläggning av bland annat elevens tidigare skolgång i hemlandet och eventuell tidigare skolgång på annan ort i Sverige. I skolorna arbetar studiehandledare med många olika modersmål som ger stöd till elever på deras modersmål.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 19 december 2016