Till huvudinnehåll

Modersmålsundervisning

Lycksele Kommun erbjuder modersmålsundervisning i en rad olika språk. 

Förutsättningen för att en elev ska få delta i modersmålsundervisning är att språket är familjens dagliga umgängesspråk och att eleven har grundläggande kunskaper i språket.

En kommun är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk om det finns lämplig lärare och om minst fem elever önskar undervisning i språket.

För de nationella minoritetsspråken (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska) anordnas undervisning även om antalet elever är färre än fem, och språket inte är familjens dagliga umgängesspråk. Eleven behöver heller inte ha grundläggande kunskaper i språket.

Ansökan för modersmålsundervisning hittar ni via länken E-tjänster på denna sida. För att få undervisning från början av nästkommande termin ska ansökan vara inskickad senast 15 april respektive 15 oktober.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 29 april 2019