Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Nationella prov

Nationella prov ska fungera som ett stöd för läraren, samt bidra till att elever blir likvärdigt bedömda och betygsatta i skolan. Nationella prov genomförs i vissa ämnen i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan.

Ytterligare ett syfte med de nationella proven är att ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på de olika nivåerna i skolan.

Nationella prov är inte en form av examensprov, utan ska endast utgöra en del av lärarens samlade bedömning av elevens kunskaper.

Länk till Skolverkets sida med provdatum för nationella prov

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 13 januari 2017