Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Betyg

När lärare sätter betyg utvärderar de allsidigt varje elevs kunskaper i förhållande till kunskapskraven. Betyget som läraren sätter ska spegla den kvalitet som eleven har på sitt kunnande vid tiden för betygssättningen.

Betygsskalan i den svenska skolan har sex steg: A, B, C, D, E och F. A-E är godkända betyg. F står för ett icke godkänt resultat.

Att sätta betyg innebär att läraren bedömer med vilken kvalitet en elev gör och visar det som beskrivs i kunskapskraven. Den här bedömningen gör läraren i slutet av en kurs eller i slutet av en termin.

I kunskapskraven beskrivs vad som krävs för olika betyg. För betyget A, C eller E krävs att elevens kunskaper motsvarar beskrivningen av kunskapskravet i sin helhet.

Betyg sätts med start från årskurs 6 i grundskolan. Därefter får eleven betyg varje termin, fram till slutbetyget i årskurs 9. Det är med slutbetyget från årskurs 9 eleven söker sig vidare till gymnasieskolan.  

 

Länk till Skolverkets sida om betyg

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 13 januari 2017