Till huvudinnehåll

Starta eget inom barnomsorgen

Är du intresserad av att starta egen förskoleverksamhet eller fritidshem?

Pedagogisk omsorg är ett begrepp för all förskoleverksamhet som inte är förskola eller fritidshem. Du kan anordna pedagogisk omsorg i hemmet i form av familjedaghem eller så kallat flerfamiljssystem för barn i åldern 1-12 år. Du kan bedriva barnomsorg heltid eller under delar av dag, som till exempel kvällar.

Barnomsorgspeng
Barnomsorgspeng är ett kommunalt bidrag för att bedriva omsorg i enskild regi. Införandet av barnomsorgspeng syftar till att öka föräldrars valfrihet och möjlighet att välja olika former av pedagogisk verksamhet.

Verksamheten kan bedrivas i form av:

  • Förskola
  • Fritidshem
  • Pedagogisk omsorg

Att starta enskild verksamhet
Du kan ansöka hos Utbildningsnämnden i Lycksele om godkännande att starta enskilt bedriven förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg.

Villkor för godkännande
Verksamheten ska ha god kvalitet och säkerhet och uppfylla ett antal krav som finns i skollagen. Vid kvalitetsbedömningen tas hänsyn till förskolans läroplan samt Skolverkets allmänna råd för fritidshemmet och familjedaghem.

Utbildningsnämnden har tillsynsplikt. Finns brister kan kommunen upphäva godkännandet.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 21 januari 2020