Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Inkomstuppgift

Hushållets inkomstuppgift ska lämnas innan barnet börjar i förskolan eller fritidshemmet, eller då inkomsten förändras för någon i hushållet. 

Inkomstuppgiften ligger till grund för vilken barnomsorgsavgift ni ska betala. Om inkomstuppgift inte har lämnats kommer full avgift att debiteras. Inkomstuppgiften lämnas i e-tjänsten Lämna inkomstuppgifter för barnomsorg.

Inkomstuppgift

Barnomsorgsavgiften beräknas utifrån ditt hushålls totala inkomster. Den inkomst som ska redovisas är skattepliktiga inkomster som exempelvis lön, föräldrapenning, arbetslöshetsersättning, sjukersättning eller etableringsersättning. Bidrag som inte är skattepliktiga ska inte redovisas, det kan till exempel vara bostadsbidrag, barnbidrag och studiebidrag. 

Begäran om uppvisande av lönebesked och/eller kontroll mot skattemyndigheten och arbetsgivare kan komma att göras.

Inkomstuppgifter ska lämnas för barnets vårdnadshavare, men även för en eventuell sammanboende som inte är vårdnadshavare till barnet.

När föräldrar har gemensam vårdnad men bor på skilda håll, barnet bor växelvis hos föräldrarna och båda har behov av barnomsorg, är båda platsinnehavare. Avgiften grundar sig då på respektive hushålls sammanlagda inkomst och föräldrarna får varsin faktura. Den gemensamma avgiften för ett barn överstiger dock inte maxtaxan. Det innebär att barnet har en plats men föräldrarna ansöker om varsin plats.

För barn som är placerade i familjehem är familjehemsföräldrarna platsinnehavare. Det är platsinnehavaren som betalar barnomsorgen. Avgiften baseras på familjehemsföräldrarnas inkomster inklusive arvodesdelen som utgör grunden för avgiften.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 11 september 2020