Till huvudinnehåll

Personal inom elevhälsan

Inom förskola och skola har alla barn och elever tillgång till skolsköterska, skolläkare, psykolog och kurator, samt tillgång till personal som kan tillgodose behovet av specialpedagogiska insatser.

I Lycksele Kommun är elevhälsans olika kompetenser indelade i lokala elevhälsoteam på alla skolenheter.

Dessa team/lokala hälsoråd leds av rektor, som ansvarar för samordning, utveckling och effektivisering av elevhälsans arbete. Varje enskild rektor ansvarar för att tillgodose behovet av specialpedagogiska insatser. Under rektors ledning upprättas en lokal elevhälsoplan vilken innehåller rutiner, arbetssätt och ansvarsfördelning på lokal nivå.

Elevhälsoarbetet på varje skolenhet följs upp och utvärderas i det systematiska kvalitetsarbetet.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 19 december 2016