Aktiv framåtanda i Kristineberg

Boliden investerar totalt 1,25 miljarder i att utvidga Kristinebergsgruvan, något som innebär stor framtidstro och febril aktivitet i byn Kristineberg, även kallad Kriberg. Befintliga jobb tryggas och många nya arbetstillfällen skapas tack vare Bolidens satsning. Produktionen ska vara igång 2023 och gruvan framtidssäkras för åtminstone tio år framåt, vilket ger ett enormt uppsving för den redan aktiva byn. 

Elin Bystedt och Annette Fransson är två av alla de eldsjälar i Kristineberg som tillsammans skapat förutsättningarna för den framtidstro som råder. Utvidgningen och moderniseringen av Kristinebergsgruvan har blåst nytt liv i den framåtanda som präglar orten och dess invånare. I och med Bolidens nya satsning accelererar utvecklingen. 

Elin Bystedt, som har bott i Kriberg hela sitt liv, arbetar sedan 2014 som administratör i Kristineberg Fritid Ekonomisk förening, en lokal kraftsamling som spelar en viktig roll för byns attraktionskraft och gemenskap. 

– Vi bildade föreningen för 20 år sedan, ursprungligen för att rädda simhallen, då vi tog över verksamheten från kommunen. Föreningen har sedan dess varit ett nav för byns utveckling. Vi har tagit på oss mer och mer, och byn har idag väldigt mycket service för att vara en så liten ort, förklarar Elin Bystedt. 

Malmfyndigheter gjordes tidigt på platsen och på 1930-talet växte samhället fram kring gruvan. Kristinebergsgruvan öppnades 1940 och på 1950-talet bodde över 1000 personer här. Ett anrikningsverk byggdes för gruvan och de omkringliggande gruvorna Rävliden, Rävmyrliden, Hornträsk och Kimheden. Mellan 1943 och 1987 transporterades sligen på linbanan Kristineberg-Boliden. 1991 upphörde anrikningen. 2015 var befolkningen färre än 200 invånare. 

Vinna eller försvinna 

För ett samhälle vars existens kretsat kring en enda industri blev nedläggningen på 1990-talet ett hårt slag. Utflyttningen var ett faktum, vilket gjorde att all service successivt försvann. Matbutiken stängde 2009. De som valde att bo kvar fick ta ställning till om man skulle vinna eller försvinna. 

– Vi insåg tidigt att det bara är vi själva som kan påverka vår tillvaro och att ideella insatser är nödvändiga. Vi brinner för byn och utvecklingen här och lägger väldigt många ideella timmar på det arbetet, säger Elin Bystedt. 

Verksamhet som växer 

Idag har verksamheten vuxit rejält. Kristineberg Fritid Ekonomisk förening tog över vandrarhemmet i Thornégården, ursprungligen första gruvchefen Sven Thornés hem, där man idag även driver lunchrestaurang. Totalt sju personer är anställda i föreningen för att driva de olika verksamheterna, där även den berömda Underjordskyrkan ingår. 

– Idag har vi simhall, gym, sporthall, bibliotek, vävstuga och ungdomsgård. Vi utför städuppdrag åt företag, vi har tagit över skötseln av grönytorna från kommunen och 2018 invigde vi en ny mack i byn. Vi har även öppnat en ny matbutik som utvecklas hela tiden, nu är butiken även post- och apoteksombud, berättar Elin Bystedt. 

Gör-det-själv-anda 

Annette Fransson jobbar som kock i Thornégården, där lunchrestaurangen är fullsatt varje dag. Annette är också uppvuxen i Kristineberg och engagerar sig i byns utveckling. Hon sätter fingret på byns anda: 

– När kommunen ville lägga ner det som fanns kvar sa vi: Aldrig i livet – då gör vi det själva! Vi är övertygade om att det går att använda människors kraft till något positivt och vi har bevisat att det går. Hela byn jobbar med att bevara den service vi har och utveckla den. Vi vill göra Kriberg till ett så bra samhälle som möjligt, det ska vara lätt att bo här. Vi ser till att man kan äta, handla och tanka, och på vintern håller vi simhallen öppen. Underjordskyrkan är öppen på sommaren, vi fördelar allt arbete över året för att klara verksamheten, förklarar Annette Fransson. 

Fördelen med att bo i Kristineberg är, enligt Annette, att det är lugnt och nära till naturen. Barnen kan springa fritt och det finns jobb, både på plats och i närheten. Alla pratar med alla och det är god stämning. 

– Det är väl därför vi kan och vill jobba så mycket ideellt, alla är på samma nivå och vi vill hela tiden jobba framåt för att fortsätta förbättringsarbetet. Det är andan här. 

Fullbokat vandrarhem 

Även närliggande byar drar nytta av Kristinebergs service och utbud, och vandrarhemmet är konstant fullbokat. Befolkningen växer drastiskt under veckorna då många arbetspendlare som jobbar för Boliden eller underentreprenörer bor i byn. Byggarbetare finns också på plats för att bygga rum och renovera det tidigare, gamla vandrarhemmet. Företag hyr även in sig i privat boende. Tack vare Bolidens investering i gruvan, och föreningsmedlemmarnas hårda arbete, blomstrar bygden på nytt. 

– Boliden satsar stort och det spiller över på oss, de flesta som bor permanent i byn har med gruvan att göra på ett eller annat sätt. Nu är alla rum på Thornégården uthyrda och det kommer att vara likadant på det nya stället. Vi vill att de som kommer hit ska ha det bra och få den service de behöver. Om människor trivs kanske de överväger att bosätta sig här på riktigt, för att ta del av den livskvalitet som Kriberg erbjuder. Det är sju mil till Lycksele och bara två och en halv mil till Malå, så det finns också goda förutsättningar att bo här och arbetspendla till någon av tätorterna, säger Annette Fransson. 

– Det råder väldigt positiv stämning i byn. Det är gruvan som gör att allt det här händer och det gynnar hela bygden. Nu behöver vi fler bostäder, vår förhoppning är att fler ska vilja flytta hit. Det finns förskola, förskoleklass och lågstadium här i Kriberg. Vi jobbar för att växa ytterligare och för att det ska vara attraktivt att bo här. Förutom all service har vi en idrottsförening, fina skidspår och skoterleder. Gillar man att vara ute i naturen är det perfekt att bo här, säger Elin Bystedt. 

Uppgång, motgång, framgång 

Det saknas varken idéer, handlingskraft eller framtidstro i Kristineberg. Det här en by som har varit med om både uppgång och motgång, nu satsar man allt på framgång. 

– Vi har lyckats vända en negativ och tråkig situation till något som är väldigt bra. Det är roligt att vara med och bidra till att byn och bygden lever. Var och en bidrar efter sin förmåga och ju fler som är engagerade desto roligare blir det. Vi hjälps åt och då blir det bra, säger Annette Fransson. 

Elin Bystedt håller med: 
– Vi är optimister och fortsätter jobba och kämpa tillsammans för att locka hit fler människor som precis som vi vill bo och leva i Kriberg. Framtidstron är på topp. 


FAKTA 

Kristineberg är en småort i Björksele distrikt i Lycksele kommun. Kristinebergsgruvan är en av tre underjordsgruvor i Bolidenområdet i Västerbotten. De andra två är Renström och Kankberg. Kristinebergsgruvan är 1 350 meter djup.