”Lycksele vann i hård konkurrens”

För ett och ett halvt år sedan öppnade Småföretagarnas Arbetslöshetskassa (SMÅA) upp sitt nya kontor i centrala Lycksele. Beslutet att flytta stora delar av verksamheten från Stockholms innerstad väckte stor uppmärksamhet. Ett beslut som har visat sig vara positivt på flera plan.

Våren 2019 beslutade styrelsen för Småföretagarnas Arbetslöshetskassa (SMÅA) att flytta merparten av kontoret från Stockholms innerstad till Lycksele. Ett beslut som fattades efter en skenande kostnadsutveckling i huvudstaden vad gällde hyres- och driftskostnader. Totalt berördes cirka 50 medarbetare och chefer av beslutet. Ett beslut som fick stor uppmärksamhet och som både hyllades men också ifrågasattes.
- Vissa tyckte det var ett modigt, spännande och intressant beslut. Medan andra ifrågasatte om vi verkligen skulle kunna hitta rätt kompetens i Lycksele. Men det har varit precis tvärtom. Vi har aldrig haft så bra och meriterande sökande till tjänsterna som i Lycksele, säger Helena Lundgren, styrelseordförande och fortsätter:

- Inför beslutet så funderade vi på om vi verkligen kunde försvara för våra medlemmar att finnas kvar i Stockholm med de kostnader det innebar. Våra medlemmar finns i hela Sverige så vi behövde inte vara placerade i just Stockholm.

 

Lycksele vann i hård konkurrens”

Styrelsen satte upp ett antal kriterier för val av ny ort, bland annat goda kommunikationer som tåg och flyg, Domstolsväsende och Arbetsförmedling på orten. Det var också viktigt att det fanns tillgång till bostäder och bra kommunal service för rekrytering av nya medarbetare och eventuella medarbetare som skulle kunna tänka sig att lämna Stockholm.

Efter tre månaders intensivt arbete och utvärdering av olika etableringsalternativ föll styrelsens val på Lycksele.

- Lycksele vann i hård konkurrens. Mycket handlade om det otroliga engagemang som tjänstepersoner och politiker visade när de på olika sätt ställde upp för att vi skulle känna oss välkomna till Lycksele, säger Helena Lundgren.

Beskedet mottogs med glädje i Lycksele. För Lycksele innebar det drygt 50 nya arbetstillfällen, där man behövde anställa bland annat försäkringshandläggare och jurister. Personal anställdes från många olika platser. Lycksele, Vindeln, Umeå, Gunnarn, Skellefteå och Ystad för att nämna några exempel. Men ingen av de anställda i Stockholm var beredda att följa med och flytta norrut. Istället anställdes helt ny personal i Lycksele.

 

Flyttade med familjen från Umeå

Andreas Lindqvist flyttade med sin fru och tre barn från Umeå till Lycksele. I dag arbetar han som teamledare för ett av försäkringsteamen.

- Jag sökte tjänsten som försäkringsutredare för att det lät spännande och jag kände det skulle passa mig. Jag har läst ekonomi på universitetet och kände att det passade min bakgrund. Min fru arbetar som förskolelärare och fick också snabbt jobb i Lycksele, säger han.

I dag bor familjen i en lägenhet i Lycksele.

- Vi trivs bra här och har fått jättebra stöd från kommunen med förskoleplatser och annat. Folk är öppna och trevliga och hjälpsamma. Det är också roligt att få vara med från början i en uppstart av verksamhet. Jag är säker på att det var ett bra beslut att flytta sin verksamhet till en mindre ort. Framförallt har jag otroligt engagerade och drivande arbetskollegor, säger Andreas.

 

Gick mot strömmen

SMÅA gick alltså mot strömmen genom att flytta från Stockholm till en mindre stad. Ett beslut som styrelsen inte ångrar.

- I dag kan vi på många plan se att vi tagit rätt beslut. Vi har bättre och trevligare lokaler. Vi har en kompetent, engagerad personal. Vi har dragit ner på kostnaderna som vi istället kan lägga på våra medlemmar, säger Helena.

I Stockholm var lokalkostnaden 9,9 miljoner kronor per år. I dag motsvarar samma siffra 2,7 miljoner kronor. Då inräknat nyrenoverade lokaler i centrala Lycksele, samt en mindre lokal i centrala Stockholm.

- De 7,2 miljonerna vi har sparat har vi valt att lägga på våra medlemmar och en större marknadsbudget för att locka yngre medlemmar, säger Helena.

Att starta upp ett nytt kontor med helt ny personal, samtidigt som världen stod inför en pandemi var en stor utmaning.

 

Kortare handläggningstider

På bara ett dygn ökade medlemsantalet med 3000 personer och på några veckor från 95 000 till 120 00 medlemmar. Det innebar också längre handläggningstider.

På bara ett dygn i mars månad ökade medlemsantalet med 3500 medlemmar och totalt under våren 2020 anslöt sig nästan 10 000 nya medlemmar till SMÅA.
Samtidigt sökte många av våra medlemmar arbetslöshetsersättning, vissa veckor ökade andelen inkomna ansökningar med över 400 procent jämfört med föregående år, vilket innebar att handläggningstiden ökade.

- I Stockholm hade vi sällan kortare köer än åtta veckor. När pandemin kom var vi ibland uppe i 17 till 18 veckor. Men tack vare otroliga medarbetare har vi lyckats korta ner handläggningstiden till fyra, fem veckor. Det är helt otroligt vilket jobb personalen har gjort och något vi är stolta över, säger Helena.

Styrelsens långsiktiga mål är att SMÅA ska vara Sveriges mest digitala arbetslöshetskassa.
- I Lycksele har vi hittat förutsättningarna för arbetslöshetskassans framtida utveckling, vi får mer valuta för medlemmarnas pengar och vi skapar i och med detta en större möjlighet för ökad profilering och kännedom om SMÅAS varumärke och verksamhet. Det har varit rätt beslut att flytta hit och jag skulle gärna se att fler organisationer skulle göra samma sak, säger Helena Lundgren.