Till huvudinnehåll

Mottagning, sortering, behandling

På återvinningscentralen tar vi emot sorterat avfall som sedan skickas vidare för behandling. Sortera ditt avfall och lämna för återanvändning eller för återvinning, då blir det mindre brännbart avfall som transporteras till förbränning.

Bilden visar vilket avfall som hanteras och vad som händer med avfallet sedan. Genom att du sorterar ditt avfall rätt så hjälper du till med att så mycket som möjligt återvinns eller återanvänds.

Flödesschema över mottagning sortering behandling

Uppdaterad den 11 juli 2018