Till huvudinnehåll

Torg och allmänna platser

Rullande stenen på torget

I Lycksele finns många offentliga platser som är till för alla - så som torg, parker, gångbanor och naturmark. 

För att använda offentliga platser till försäljning och evenemang krävs tillstånd. Tillstånd söker du hos polismyndigheten.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 9 februari 2023