Till huvudinnehåll

Sopning av gator och vägar

När snö och is tinar bort från kommunens gator och vägar påbörjas sandupptagning och sopning. 

Sandupptagningen påbörjas i april/maj beroende på väderleken. Gång- och cykelvägar och gator sopas så fort de är fria från snö och is och risken för minusgrader är över. 

Så går det till

Vid sandupptagning prioriteras gång- och cykelvägar, de centrala delarna av staden samt de vägar som är mest trafikerade. När de prioriterade områdena är genomförda påbörjas bostadsområdena. Sopning efter vinterns halkbekämpning sker områdesvis i Lycksele. Under sommarmånaderna genomförs även underhållssopning i Lycksele centrum.

Frågor och svar

På denna sida hittar du de vanligaste frågorna med svar om sandupptagning och sopning av kommunala gator.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 10 januari 2020