Till huvudinnehåll

Sopning av gator och vägar

När snö och is tinar bort från kommunens gator och vägar påbörjas sandupptagning och sopning. 

Sandupptagningen påbörjas i april/maj beroende på väderleken. Gång- och cykelvägar och gator sopas så fort de är fria från snö och is och risken för minusgrader är över. 

Så går det till

Vid sandupptagning prioriteras gång- och cykelvägar, de centrala delarna av staden samt de vägar som är mest trafikerade. När de prioriterade områdena är genomförda påbörjas bostadsområdena. Sopning efter vinterns halkbekämpning sker områdesvis i Lycksele. Under sommarmånaderna genomförs även underhållssopning i Lycksele centrum.

Vanliga frågor och svar

Sopningen av gatorna påbörjas när temperaturen är stabil och att det inte finns någon risk för minusgrader. Vid sopningen måste vi använda vatten för att binda dammet som virvlar upp vid sopningen.

Om det är risk för minusgrader i asfalten kan vi inte använda vatten eftersom det då bildas en isskorpa på gatan.

När sopningen påbörjas kan det ändå damma något och vi hoppas att du har överseende med det.

Vid sandupptagning prioriteras gång- och cykelvägar, de centrala delarna av staden samt de vägar som är mest trafikerade. När de prioriterade områdena är genomförda påbörjas bostadsområdena som sker områdesvis.

Vi vill be medborgarna att tänka på vart man parkerar sina bilar och flytta på sina fordon och hinder när du ser att maskinerna är i farten. Vi skulle spara både tid och resurser.

Nej, det får du inte. De medel som gatu-parkenheten har fått tilldelat är till för kommunala gator och gång- och cykelvägar och där ingår inte skötsel till privata fastighetsägare. Privata fastighetsägare ska hantera sin egen sand, grus, löv och gräs som kommer från sin tomt. Det ingår inte kommunens uppdrag.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 6 maj 2024